Renovatie

Renovatie en, wanneer nodig, gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand zodat het weer bruikbaar is en voldoet aan de huidige maatstaven en normen.

Hensen Bouw heeft ervaring met renovatie van monumentale panden. In overleg met Gemeente en monumentenzorg om bestaande vervallen panden weer in oude glorie te herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse eisen en levensstandaard wordt voldaan maar karakteristieke stijlelementen voor het nageslacht blijven bestaan.